تبلیغات
از قرآن بپرس - قوم عاد سازندگان اهرام مصر
چهارشنبه 12 اسفند 1388

قوم عاد سازندگان اهرام مصر

   نوشته شده توسط: سعید شمس    

اخیرا یك باستانشناس مصری به نام محمد سمیر عطا به دنبال تحقیقات خود و بدست آوردن نتایجی
مطالبی را ارائه كرده كه سر و صدای حتی هموطنان خود را هم در آورده است
وی با استفاده از عنوان فراعنه مصر دزدان تمدن مصر ، تحقیقی را ارائه داده است مبنی براین كه مصریان نمی توانستند سازنده اهرام باشند و شواهدی براین مدعای خویش ارائه می كند.
از جمله اینكه:
1. برخی از اهرام مصر اثری از مصرباستان وفراعنه در خود ندارد این امر حاكی از آن است كه اهرام را فراعنه مصر كشف می كرده و به نام خود ثبت می كنند و مواردی را كه نتوانستند كشف كنند، اثری از فراعنه مصری برآن وجود ندارد.
2. سنگ های استفاده شده در اهرام مصر بسیار بزرگ بوده و اگر بخواهیم با محاسبه هم بررسی كنیم مدت بسیار مدیدی طول می كشیده تا هریك از آن ها را بسازند و ساختن آن ها تقریبا در حالت طبیعی غیرممكن می نماید. به همین خاطر است كه هنوز هم نحوه ساختن آن ها در هاله ای از ابهام قرار دارد.
وی معتقداست قبل از مصری ها تمدن دیگری در آن منطقه وجود داشته است كه مربوط به قوم عاد بوده است و شواهدی را ارائه می كند كه حاكی ازآن است قوم عاد بسیار تنومند و قوی جثه بودند. بنابراین آن ها توانایی ساخت چنین بناهای قول پیكری را می توانستند داشته باشند.
اخیرا مقاله ای را پیدا كردم كه نویسنده مطالب وكشفیات سمیر عطا را با آیات قرآن تطبیق داده و تقریبا آن ها را تایید كرده است مطالب از محقق محترم آقای احمد عابدینی است این مقاله را به پیوست برای كاربران قرآن دوست تقدیم می كنم.
این لینك هم حاوی تصاویری است مربوط به این محقق مصری
این هم وبسایت محمد سمیرعطا

این هم  لینك مقاله


برچسب ها: اهرام مصر ،